– Ambulante begeleiding
– Begeleide omgang
– Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling
– Bemiddeling bij scheiding en omgang
– (Individuele) dagbesteding
– Paarden coaching
– Logeeropvang

Ambulante begeleiding

Ambulante begeleiding is flexibel en afgestemd op jouw individuele behoeften. Onze aanpak evolueert mee met eventuele veranderingen in jouw situatie, zodat we altijd de meest optimale ondersteuning kunnen bieden.

Begeleide omgang

Onze deskundige hulpverleners faciliteren begeleide omgang tussen kinderen en ouders. Dankzij onze centrale locatie in Twente, geschikte faciliteiten en expertise op dit gebied, bieden we hierin passende mogelijkheden.

Intensieve Ambulante gezinsbehandeling (IAG)

IAG is gericht op gezinnen met complexe problemen, met als doel het behouden of herstellen van de thuissituatie. We richten ons op het verminderen van gedragsproblemen bij kinderen, het verbeteren van opvoedvaardigheden van ouders en het betrekken van het sociale netwerk bij het gezin.

Bemiddeling bij scheiding en omgang (Mediation)

Onze bemiddelaars helpen ouders bij het maken van respectvolle afspraken over de gevolgen van scheiding, met speciale aandacht voor de belangen van de kinderen. We faciliteren constructieve gesprekken onder begeleiding van een mediator.

(Individuele) dagbesteding

Just Solve It (2.0) biedt individuele dagbesteding met continue 1-op-1 begeleiding, ideaal voor wie behoefte heeft aan meer ondersteuning of prikkels wil verminderen. We streven naar een passende match tussen cliënten en stimuleren hun ontwikkeling en toekomstperspectief.

Paarden coaching

Paarden coaching biedt een unieke manier om jezelf te ontmoeten. Paarden spiegelen non-verbale signalen, waardoor je veel leert over jezelf en je gedrag. Het is geschikt voor het verkennen van vragen over zelfbeeld en gedrag.

Logeeropvang

Binnen Just Solve It (2.0) bieden we logeeropvang voor gezinnen die overbelast zijn en behoefte hebben aan tijdelijke afstand. De inzet van logeeropvang gebeurt altijd in overleg en met goedkeuring van de betrokken wijkcoach/consulent van de gemeente.

Wilt u meer informatie, neem dan contact op!