Indien u klachten heeft over onze dienstverlening of andere kritische opmerkingen wilt plaatsen, verzoeken wij u deze eerst naar onze organisatie te richten. Wij zullen samen met u kijken of er snel een oplossing kan worden gevonden. Wanneer wij hier samen niet uit komen, dan kunt u zich richten naar Klachtenportaal Zorg. Dit is een onafhankelijke klachtencommissie waar wij bij aangesloten zijn. Klachtenportaal Zorg isbereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 12:00 via 0228-322205.

 

De Klachtenprocedure

Na het indienen van een klacht wordt de procedure gestart. De procedure ziet er als volgt uit:

 1. U richt uw klacht via onderstaand formulier aan het bestuur van Just Solve It (2.0).
 2. Wij onderzoeken uw klacht en zoeken samen met u naar een oplossing.
 3. Als wij er samen niet uitkomen, kunt u uw klacht richten aan Klachtenportaal Zorg.
 4. Eerste beoordeling klacht door Klachtenportaal Zorg.
 5. De klacht wordt geregistreerd en in behandeling genomen.
 6. De klager ontvangt een ontvangstbevestiging van de klacht.
 7. Binnen vijf werkdagen neemt Klachtenportaal Zorg per e-mail of telefonisch contact
  op met de klager.
 8. Afhankelijk van de complexiteit kiest het Klachtenportaal Zorg voor bemiddeling of
  directe voordracht aan de klachtencommissie.
 9. Indien de klager wenst dat de klacht voorgedragen wordt aan de klachtencommissie,
  wordt dat verzoek ingewilligd.
 10. Bij de keuze voor bemiddeling wordt de zorgverlener op de hoogte gebracht van de
  klacht en krijgt hij/zij de mogelijkheid verhaal te doen. Er wordt gezocht naar een
  passende oplossing.
 11. De klager wordt op de hoogte gebracht van de resultaten van het gesprek met de
  zorgverlener.
 12. Als de indiener van de klacht tevreden is met het resultaat, is de klacht afgehandeld.
 13. Als bemiddeling niet leidt tot de afhandeling van de klacht, komt het tot een zitting bij
  de klachtencommissie. Daarbij geldt het Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg.
 14. De klachtencommissie geeft een oordeel over de (on)gegrondheid van de klacht, maar
  onthoudt zich van een oordeel over juridische aansprakelijkheid en/of
  schadevergoeding.
 15. De klacht is afgehandeld.

 

Duur klachtenafhandeling

Binnen vier maanden moet de klacht zijn afgehandeld.

 

Rapportage en verantwoording

De klacht wordt vanaf het proces tot de oplossing gerapporteerd, in een jaarverslag gepubliceerd en ingediend bij de IGZ.

 

Privacy

Privacy van zowel de indiener van de klacht als de beklaagde blijft gewaarborgd. Zie ook onze Privacy policy.