Just Solve It (2.0) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de privacyverklaring. Deze verklaring wordt bij aanvang van de begeleiding aan de cliënt overhandigd.
Just Solve It (2.0) neemt de bescherming van de gegevens van haar cliënten serieus en neemt daarvoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zijn bijvoorbeeld de computers en telefoons beveiligd met een wachtwoord en zijn deze zodanig ingesteld, dat bij inactiviteit het beeldscherm automatisch wordt vergrendeld. Papieren documentatie met betrekking tot de cliënten worden in afsluitbare kasten bewaard. De praktijkruimte is af te sluiten. Wanneer mail moet worden verstuurd met daarin persoonlijke gegevens dan wordt er gebruik gemaakt van een beveiligde mailprovider.
De website van Just Solve It (2.0)heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.

Governancecode:
Per 1 januari 2022 is de nieuwe Governancecode in werking getreden. Deze nieuwe code sluit aan op belangrijke ontwikkelingen in de zorgsector en de laatste inzichten op het gebied van Governance. De nieuwe code gaat uit van principes.

Het bieden van goede zorg aan cliënten staat centraal en is daarmee het eerste principe. Daarnaast is er meer aandacht voor cultuur, gedrag, waarden en normen, medezeggenschap en dialoog. In de nieuwe code is rekening gehouden met specifieke organisatievormen, zoals bijvoorbeeld ZZP’ers. Just Solve It (2.0) onderschrijft de Governancecode 2022 en heeft deze tot leidend principe van de organisatie. Link Governancecode Zorg 2022: Governancecode Zorg 2022. Gezien het feit dat Just Solve It (2.0) kleinschalige praktijkenzijn, is er een alternatieve vorm van medezeggenschap georganiseerd welke past bij het karakter van de praktijk.